דורות ההמשך

נושאי מורשת השואה והגבורה

Next Generation to Holocaust & Heroism Legacy - Israel

אירועים שהתקיימו

המפגש הבין-דורי העולמי של יד ושם
ב-8 במאי 2005 התקיים ביד ושם הכנס הבינדורי הבינלאומי. הכנס ציין את העברת הלפיד מדור הניצולים אל דורות ההמשך. ההיענות לכנס הייתה חסרת תקדים והיה זה מראה בלתי-נשכח, לראות כ-9,500 איש פוקדים את יד ושם – ניצולים מוקפים בבניהם ובנכדיהם.

עשרות מחברי העמותה השתתפו בכנס. חלק מחברי העמותה השתתף בהנחיה של קבוצות דיון בכנס. הקמנו דוכן הסברה משלנו בפתח אוהל המפגשים הגדול, דוכן אותו איישו נציגי העמותה לכל אורך היום. הדוכן והשלט נושא שם העמותה, שניצב לידו, משכו אלינו קהל רב. חילקנו למבקרים את הפרסום החדש של העמותה, ענינו לשאלות הפונים, וקלטנו חברים חדשים אשר ביקשו להצטרף במקום. פונים נוספים, בני הדור השני או השלישי, ואף ניצולים שהתעניינו עבור בניהם ונכדיהם, הצטיידו בשאלון מועמדות ומתוכם הצטרפו אלינו חברים חדשים בימים שלאחר הכנס.

הכנס הקיף, בין היתר: קבוצות דיון עם ניצולים המספרים את סיפורם המצמרר בפן שעד כה לא סופר בהרחבה – כאב השחרור והחזרה לחיים; מפגשים בין ניצולים מקהילות שונות, יוצאי גיטאות ומחנות עבודה וריכוז שונים, שחלקם לא התראו שנים רבות וחלקם אף לא ידעו על כך שחבריהם ניצלו ושרדו; מפגשים של "בנים של" עם ניצולים חברי הוריהם מתקופת השואה; רבי-שיח בהם דיברו בני דורות ההמשך, עם תגובות (סוערות לעיתים) של הניצולים; תצוגות והרצאות של אמנים בני הדור השני, שהדהימו ורגשו עד עמקי הנשמה.

חברינו שהנחו קבוצות דיון קיימו ראיונות מוקדמים עם הניצולים שהעידו בקבוצות הדיון שלהם. היו אלו שיחות מרתקות ולעיתים מזעזעות, שסייעו לנו להכין כדבעי את מלאכת ההנחיה. ניכר היה כי הניצולים מאושרים על התעניינות בני דורות ההמשך. הם גם הכירו לנו תודה על ההנחיה הרגישה, שהייתה חדורה מודעות של בני דור שני. זכינו גם לתודות חמות ולמחמאות מהנהלת יד ושם.

עקבות העמותה ניכרו בפנים רבים של הכנס: מפיקת הכנס, בילי לניאדו, הינה חברת ועד העמותה; חברי ועד העמותה הנחו קבוצות דיון; כל חברי הועד וחברים מן המניין בעמותה איישו את דוכן העמותה במשך כל שעות הכנס, שוחחו עם ניצולים ועם בני דורות המשך והביאו את דבר העמותה אל כולם.

לנו, חברי העמותה, העניק הכנס העמקה נוספת לתחושת השליחות המלווה אותנו ממילא, וכן במה להשתתפות פעילה כמנחי קבוצות דיון, כמשתתפים בקבוצות הרב-שיח, וכמביאי דבר העמותה אל מעגלים חדשים בציבור. תגובות הנוכחים וכן תגובת יד ושם הצביעו בבירור על כך שהם רואים בנו את מקבלי הלפיד וממשיכי הדרך.

מובן מאליו כי עלינו לנצל כוחות נוספים ומחודשים אלה להעצמת השליחות שנטלנו על עצמנו.

וכך, בעזרתכם, נעשה.