דורות ההמשך

נושאי מורשת השואה והגבורה

Next Generation to Holocaust & Heroism Legacy - Israel

לזכר חברים שאינם עוד

יוסי שוב - לזכרו