דורות ההמשך

נושאי מורשת השואה והגבורה

Next Generation to Holocaust & Heroism Legacy - Israel

בניה אהרונוביץ

בניה אהרונוביץ

בניה אהרונוביץ

בניה אהרונוביץ יליד ליטא דור שני לפרטיזנים מוילנה. אביו, הלל אהרונוביץ, לוחם בקבוצת הפרטיזנים של אבא קובנר. יצא מהגיטו דרך תעלות הביוב בקבוצה האחרונה ולחם בגרמנים ביערות והשתתף בלחימה לשחרור וילנה. לאחר המלחמה נקם במשתפי פעולה ואנטישמים ושילם על כך במאסר ממושך.