דורות ההמשך

נושאי מורשת השואה והגבורה

Next Generation to Holocaust & Heroism Legacy - Israel

אירועים שהתקיימו

כנס הסתיו לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ג נערך בבית הפלמ"ח בתל אביב ב 26 אוקטובר 2022

Previous Next


Previous Next

קישורים חיצוניים