דורות ההמשך

נושאי מורשת השואה והגבורה

Next Generation to Holocaust & Heroism Legacy - Israel

כנס הגבורה בלטרון מאי 2022

2022 סיור אנדרטאות הגבורה וכנס בלטרון לציון יום הניצחון על הנאצים
Previous Next