דורות ההמשך

נושאי מורשת השואה והגבורה

Next Generation to Holocaust & Heroism Legacy - Israel

שמואל סורק

שמואל סורק

שמואל סורק